Những Quy Định Cần Biết Khi Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ

Mua bảo hiểm nhân thọ là để đảm bảo được an toàn tài chính của bản thân và đảm bảo gia đinh không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn nếu những có những rủi ro không mong muốn xảy ra. Chính vì vậy mà khi quyết định mua các gói bảo hiểm nhân thọ thì bạn nên tìm hiểu kỹ về các quy định cơ bản cần biết. Nhằm đảm bảo được quyền lợi nhận được khi có những rủi ro bất ngờ không may xảy đến. Đó là bạn nên biết rằng phải kê khai các thông tin một cách chính xác và trung thực, ngoài ra có những trường hợp sẽ không được chi trả bảo hiểm mà bạn nên lưu ý để tránh không gặp phải. Cuối cùng đó là việc thay đổi chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm, cũng là vấn đề mà bạn nên đặc biệt quan tâm và lưu ý.

Các thông tin kê khai trong hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ phải trung thực tuyệt đối

Quy định đầu tiên mà bạn cần hiểu và nắm rõ đó chính là phải trung thực tuyệt đối khi kê khai các thông tin trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì. Bởi vì theo quy định của pháp luật, đối với những thông tin mà khách hàng cung cấp để ký kết hợp đồng bảo hiểm phải chính xác tuyệt đối. Nếu phát hiện có sự không trùng khớp và thiếu chính xác sẽ dần đến tình trạng chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hoặc không nhận được sự chi trả quyền lợi khi mua bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, mà việc cung cấp thông tin một cách chính xác hoặc bổ sung thêm những thông tin còn thiếu sót là trách nhiệm của khách hàng tham gia bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cơ bản của họ.

Quy định về việc thay đổi chủ thể trong hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ

Những quy định về việc thay đổi chủ thể trong hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ cũng vô cùng quan trọng mà bạn nên quan tâm. Một hợp đồng bảo hiểm sẽ có 3 chủ thể chính đó là: bên mua bảo hiểm tức là chủ hợp đồng, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Theo như quy định, thì trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể thay đổi bên mua bảo hiểm và người thụ hưởng bảo hiểm bất cứ lúc nào. Điều kiện chính là hai chủ thể mới mà bạn thay đổi này đáp ứng được quy định của luật pháp và công ty bảo hiểm tại thời điểm mà khách hàng yêu cầu thay đổi. Nhưng, khách hàng không thể thay đổi người được bảo hiểm, bởi vì trong hợp đồng, người được bảo hiểm là người mà công ty chấp thuận bảo hiểm.

Những trường hợp sẽ không được chi trả bảo hiểm nhân thọ

Đây là quy định quan trọng nhất mà khách hàng cần hiểu rõ để tránh rơi vào trường hợp không mong muốn. Sau đây là một số trường hợp mà bảo hiểm sẽ không chi trả như: sự kiện bảo hiểm xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được công ty chấp thuận. Hợp đồng hoặc sản phẩm bảo hiểm của khách hàng mất hiệu lực do phí bảo hiểm đến hạn không được đóng, hoặc kết thúc thời hạn bảo hiểm do đáo hạn. Sự kiện xảy ra không thuộc pham vi bảo hiểm của khách hàng ví dụ như khách hàng tử vong do bệnh, nhưng sản phẩm của khách hàng là bảo hiểm tai nạn. Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm đã cung cấp thông tin không trung thực cho công ty. Tình trạng của người được bảo hiểm chưa thỏa yêu cầu theo quy tắc điều khoản sản phẩm để được thanh toán quyền lợi sản phẩm. Sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm theo quy tắc điều khoản sản phẩm.